Sortimentförklaring spikade kantstödet

I vårt sortiment av spikade kantstöd finns det en mängd olika varianter och lösningar. För att få en bättre förståelse för vad de olika modellerna kan användas till följer här en förklaring för att underlätta ditt val av kantstöd.

Våra kantstöd finns i radier från 0,5m upp till 15m både för innerkurvor (konkava) och ytterkurvor (konvexa). Anslutningar och avslutningar finns i både höger och vänsterutförande. När man pratar om inner och ytterkurvor, höger eller vänster så utgår man alltid ifrån att man står mitt på vägen och tittar mot vägkanten.

Typ A

Används vanligen på parkeringsplatser eller på gator med lite trafik och låg hastighetsbegränsning t.ex. villa- och radhusområden.

Typ B

Används på vägar med mer trafik och där lite kraftigare avvisning krävs, exempelvis genomfartsleder eller i en stadsmiljö.

Typ C

Är ett enklare stöd som är anpassad för att användas i parker, trädgårdar eller gång- och cykelväg.

Typ D

Används vid starkt trafikerade vägar där kraftig avvisning krävs t.ex. en huvudtrafikled.

Typ F

Är vårt högsta kantstöd som används på tungt trafikerade gator och vägar där extra kraftig avvisning krävs.

Typ H

Är ett högfartsstöd och används på vägar med hög hastighetsbegränsning t.ex. motortrafikleder. Toppbeläggningen av asfalten läggs alltid mot stödet för att få en mjuk kant och ett ickeavvisande stöd.

Vårt breda sortiment av överfarts- och gångpassagestöd täcker in de flesta behov. Även dessa stöd finns för både konkav och konvex läggning med anslutningar till produkterna i vårt övriga kantstöds sortiment. När stöden skall användas tillsammans med någon av våra markstenar eller plattor finns en passande lösning även för det. Istället för den vanliga klacken använder man då spikbleck, vilket finns på stöd av Typ R och Typ T.

Typ R

Är ett långsluttande stöd som lämpar sig bra vid t.ex. en garageuppfart.

Typ S

Har samma funktion som Typ R men tillverkas med en annan profil.

Typ T

Detta stöd lämpar sig utmärkt där gångbanor korsar gatan eller vid ett övergångsställe. Tack vare sin raka framkant ger det tydliga signaler till synskadade om vart gångbanan börjar och slutar.

Typ U

Denna modell har samma funktion som Typ T, men ger en mjukare övergång. Det är dock inte körbart.

Komplett produktoversikt finner du her.