Sillen

Offentlig konst i äkta bohuslänsk granit blir bara vackrare med åren. Ett tydligare arv till kommande generationer kan vi knappast lämna ifrån oss. Ivana Machackova är en etablerad skulptör som sedan slutet av 90-talet arbetat med att skapa offentliga konstverk i Bohusgranit.

Skulptören Ivana Machackova är född 1960 i Prag i Tjeckien och är numera verksam i Bohuslän. Hon är utbildad på konstskola i Göteborg och har varit verksam som skulptör i drygt 20 år. Ivana Machackova skapar konstverk för offentliga miljöer och är mest känd för sina verk i Bohusgranit, däribland konstverket ”Sillen”.

”Sillen” står placerad i Norra hamnen i Lysekil och har blivit både ett landmärke och en turistattraktion. Skulpturen föreställer, som namnet avslöjar, en sill utsågad i ett stort stenblock i granit. Sillen och sillfisket är något som är starkt förknippat med Bohusläns och Lysekils historia och utveckling. Redan på 1500-talet hade sillfisket en stor ekonomisk betydelse för befolkningen i Lysekil och tillsammans med tranet, en fiskolja, blev produkterna Bohusläns främsta exportvara.

Ivana Machackova granitkonstverk är tillverkade på plats i Ävja stenbrott tillsammans med erfarna stenarbetare. Hon berättar, att processen från stenblock till färdigställt konstverk ställer höga krav på noggrann planering, hög precision och mycket omsorgsfull hantering av det speciellt utvalda stenblocket.

”Med Benders hjälp har jag skapat ett antal mycket unika verk, tack vare kompetensen och yrkesskickligheten som företaget besitter. Då pratar jag om hantering av mycket stora och enormt tunga stenblock. Det önskade blocket måste först brytas i berget och sedan, med två till tre hjullastares hjälp, och enade viljor, komma in i såghallen. ” - Ivana Machackova, konstnär

Arbetet med ”Sillen”, och andra konstverk i granit som Ivana Machackova har skapat, innebär ett gediget arbete. När stenblocket har brutits från berget väntar bänkning, mätning, sökning efter mittlinje och tyngdpunkt. Stenblocket sågas sedan i flera omgångar, eftersom blocket måste vridas mellan varven för att få till den önskade formen. Det är inte ovanligt att sågningen tar flera dagar, innan det halvfärdiga konstverket kommer ut ur hallen. Ivana Machackova fortsätter sedan jobbet för hand för att färdigställa skulpturen.

Ivana Machackova menar att det är hennes kompetenser i kombination med stenhuggarens yrkesskicklighet som ger upphov till fantastiska och unika verk. Skulpturer som faktiskt kan ses som levande reklamskyltar för stenindustrin. Monumentala stenskulpturer töjer ofta på gränserna till vad som är möjligt att åstadkomma med dagens teknik. Utöver det är konstverk i granit ett mycket uppskattat inslag i det offentliga rummet.