En vandring mot horisontens ljus

Offentlig konst i äkta bohuslänsk granit blir bara vackrare med åren. Ett tydligare arv till kommande generationer kan vi knappast lämna i från oss. Ann Carlsson Korneev är en etablerad skulptör som under 25 års tid arbetat med att skapa offentliga konstverk med sten som material.

Ann Carlsson Korneev är född 1961 i Kiruna, numera bosatt och verksam i Fjällbacka, Bohuslän. Hon är bland annat utbildad i arkitektur och skulptur på Konstfackskolan i Stockholm och arbetar i huvudsak med sten som material. Under sin 25 år som konstnär har Ann Carlsson Korneev skapat ett stort antal olika skulpturer och utsmyckningar, framförallt för offentlig miljö. Ett av dessa konstverk är ”En vandring mot horisontens ljus”.

”En vandring mot horisontens ljus” är belägen i den norska nationalparken Ytre Hvaler, vid Norges södra kustlinje. Hvaleröarna är en del av den nationalpark där även Kosteröarna ingår. Utanför Fredrikstad i Norge går det broar och tunnlar ut till Hvaleröarna, och ”En vandring mot horisontens ljus” står på en plats som heter Rödshue på Kirköy.

”En vandring mot horisontens ljus”, gjordes 2008 och är en oval skulptur, uppförd i Bohusgranit, med formen av ett öga. Platsen som omger skulpturen innehåller två halvcirkelformade etager som tillsammans ger intryck av en amfiteater. Det kan även liknas vid att konstverket utgör åskådarplatser med ett omgivande scenario, i detta fall havet, den oändliga horisonten och ljuset som ”ögat” släpper igenom. Skulpturen är 320 x 270 x 100 cm och väger ca 3 ton.

”Från platsen där skulpturen står ser man horisonten mer än 180 grader. Det är en mäktig plats där jag försökt ringa in en liten del av horisonten i konstverket.” - Ann Carlsson Korneev, konstnär

Vid Rödshue ser man horisonten mer än 180 grader och ” En vandring mot horisontens ljus” är utformat så att man kan ligga eller sitta i konstverket och samtidigt blicka ut över horisonten.

Ann Carlsson Korneev är en av fem skulptörer som uppfört konstverk på Rödshue. Hon blev inbjuden att delta och lämna förslag på konstverk till nationalparken Ytre Hvaler i Norge. Hennes bidrag ”En vandring mot horisontens ljus” blev sedan antaget och stod klart 2008.