Solpanel SunWave, så funkar den!

Solpanel SunWave, så funkar den!

 • Hur stor är en SunWave solpanel?

  En panel bygger över 5 st takpannor på bredden.

 • Kan jag få solcellsstöd för att installera SunWave?

  Ja, för mer info se Energimyndighetens hemsida.

 • Kan jag använda ROT för installation av solpanel SunWave?

  Ja, men du kan inte kombinera ROT med solcellsstödet.

 • Hur många Watt är det per m2?

  Ca. 110 Watt/m2, men det beror på vad man har för läktavstånd.

 • Hur hög är effekten per panel?

  Varje panel har en effekt på 55 Wp.

 • Vad väger en SunWavepanel?

  Panelen väger ca. 2,3 kg.

 • Vad händer om det är mulet väder?

  Solcellerna producerar el även om det är mulet, dock är produktionen mindre än på en helt klar och solig dag. För en hög årsproduktion är inte dygnsvariationerna viktiga utan det är antalet soltimmar per år som är avgörande. Antalet soltimmar per år på en plats brukar variera med upp till 10 %.

 • Kan jag installera SunWave på ett befintligt tak?

  Ja, så länge det är Benders 2-kupiga Palemapannor och att ni planerar att det befintliga taket skall ligga minst 25 år.

 • Vilka färger finns SunWave i?

  Panelerna finns i svart och passar bäst med Candor svart eller Brilliant skiffer.

 • Vart tillverkas SunWave-panelerna?

  De tillverkas av företaget Midsummer i Järfälla utanför Stockholm.

 • Innebär tillverkningen av SunWave stor miljöpåverkan?

  Midsummer är bäst i test när det kommer till miljövänlig produktion av solpaneler. Eftersom deras produktion är effektiv och fabriken endast brukar svensk förnyelsebar el görs ett minimalt miljöavtryck från tillverkning till tak. Enligt en studie gjord av Swerea IVF gör Midsummers tillverkningsprocess ett betydligt lägre koldioxidavtryck än andra tillverkare av solcellspaneler.

 • Vad är skillnaden på kisel- och tunnfilmspaneler?

  Traditionella utanpåliggande kiselpaneler är 35 mm tjocka och fästs utanpå taket med montageutrustning. Tunnfilmspanelen SunWave är baserad på CIGS-teknik och är 1,5 mm tunn. Panelerna hängs på pannorna utan montageutrustning.

 • Vad består CIGS-cellerna av?

  Koppar, indium, gallium och selen.

 • Innehåller panelerna kadmium?

  Nej, SunWave är helt fri ifrån kadmium.

 • Innehåller panelerna några konfliktmineraler?

  Nej!

 • Hur monteras SunWave?

  Panelen hängs upp på takpannorna. För att motverka vindfång fäster man panelen i nedre kant av takpannan, med ett clips. Panelerna seriekopplas med medföljande kablar. För mer information se vår monteringsanvisning (PDF-dokument, 1,2 MB). för Benders SunWave.

 • Var ligger kontakterna?

  Kontakterna ligger under pannorna i raden ovanför.

 • Kan man installera SunWave på hela taket?

  Nästan, men det måste finnas en rad pannor ovanför. Installation direkt under nock, skorsten eller andra takobjekt fungerar inte.

 • Hur mycket SunWave-paneler får det plats på ett ”normalt” tak?

  Ett vanligt tak får plats med 5,5 kWp vilket motsvarar 100 paneler som täcker ca. 50 m2.

 • Vad behövs det för taklutning?

  Det behövs minst 18 graders taklutning då panelerna behöver ett läktavstånd på minst 335 mm.

 • Kan jag installera SunWave i flera väderstreck eller taklutningar?

  Ja, men samtliga paneler i en slinga måste ligga i samma väderstreck och taklutning.

 • Om jag har en stege eller annan taksäkerhet, hur gör jag då?

  Försök att placera taksäkerhet där ni inte tänkt att lägga SunWave. Man kan inte kombinera taksäkerhet och SunWave över samma panna.

 • Vad händer om panelen blir skuggad under dagen?

  Inte så mycket. Varje panel består av 20 celler – blir 1 cell skuggad så sänks effekten i panelen med 1/20-del. Övriga paneler i slingan påverkas ej.

 • Hur kopplar man SunWave?

  SunWave seriekopplas med medföljande kontakter i en serie, minst 20 och max 70 paneler. Vill man ha fler paneler än 70 stycken så kopplar man flera serier.

 • Om jag själv vill räkna på hur många paneler som går åt, hur räknar jag?

  Varje panel har en byggyta på 5 takpannor i bredd, dvs 150 cm. Räkna antalet Bender 2-kupiga Palematakpannor du har i raden, minus eventuella takpannor i ytterkant som täcks av vindskiveplåt, dela med 5 och avrunda nedåt. När du vet hur många paneler det får plats med per rad så kan du multiplicera med antalet rader ni skall lägga paneler på.

  Exempel: Har du 33 pannor på bredden efter att eventuella pannor täckta av vindskiveplåt är borträknade, så delar du 33/5=6,6 vilket avrundat nedåt blir 6 SunWave-paneler i pannraden. Om taket totalt har 18 rader takpannor så räknar du bort den översta raden mot nocken och multiplicerar då 17x6=102. På denna del av taket får det alltså plats med 102 paneler, dvs 5,61 kWp.

 • Vad är det för garantier på SunWave?

  Det är 5 års produktgaranti, samt en effektgaranti där panelerna skall producera minst 90% av den installerade effekten de första 10 åren och minst 80% av den installerade effekten år 10–25.

 • Kan jag själv installera SunWave?

  Montering av Benders SunWave samt tillhörande elinstallation bör göras av ett elinstallationsföretag med verksamhetstypen elproduktionsanläggningar, som finns i Elsäkerhetsverkets offentliga register.

 • Har ni en monteringsanvisning för Bender SunWave?

  Ja, här hittar du monteringsanvisning (PDF-dokument, 1,2 MB)för Benders SunWave.

 • Hur och var köper jag SunWave?

  All försäljning sker via återförförsäljare. Merparten av bygghandlare i Sverige jobbar med vårt sortiment. Du kan använda Sök återförsäljare på vår hemsida, för att se vilken återförsäljare som ligger närmast dig.

 • Kan jag få hjälp att beräkna hur många SunWave-paneler jag får plats med?

  Givetvis – kontakta din återförsäljare och förse dem med så mycket information som möjligt. Ritningar, fotografi, skiss och mått underlättar.

 • Vad mer än paneler behövs vid installation av Benders SunWave?

  Vi säljer kompletta paket där paneler, växelriktare, clips, kabel och kontakt m.m. ingår. Allt som normalt behövs för en installation.

 • Hur många kilowattimmar kommer SunWave-panelerna att producera?

  Hur mycket effekt man får ut av sin anläggning beror på flera faktorer, t ex taklutning och geografisk plats. För mer info se vår broschyr om solpaneler (PDF-dokument, 818 kB).

 • Höjer solpaneler värdet på mitt hus?

  Ja, enligt en studie gjord av Vattenfall så steg snittpriset med 14%, se https://www.vattenfall.se/fokus/hus-hem/solceller-okar-vardet-pa-huset/.

 • Kan jag gå på taket med SunWave installerat?

  Ja det kan du, men vi rekommenderar att det undviks på grund av halkrisken.

 • Hur rengörs panelerna efter att de är monterade på taket?

  Oftast behövs ingen rengöring då väder och vind löser detta. Om man vill rengöra dem så spola av dem med vatten, men använd inte högtryck!