Murblock

Benders murblockssortiment innehåller vad du behöver för enkel och effektiv byggnation av stabila grunder, väggar och stödmurar

Lättklinkermurblock

Bender Lättklinkerprodukter är utformade för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. Blocken tillverkas av lättklinkerkulor som tillsammans med cement, sand och vatten binds ihop och formas till angiven storlek.