Bender Delta Eco

För den miljömedvetne

Deltafamiljen har en rad funktionella markstenar för tungt trafikerade platser som vägar, torg, terminaler och lagerytor. Stenarna låser varandra och tål vridande moment. Delta Drain har extra bra dränerande egenskaper och fungerar tillsammans med underlaget som en infiltrationsanläggning. Dessutom finns Bender Delta i Ecolineutförande som reducerar mängden kväveoxid i luften, något som är särskilt viktigt i stadsmiljöer där halterna ofta är höga. Delta är också optimerad för effektiv maskinläggning med minst 40 stenar per lager på pallen, dvs mer än 1 m² per lyft. Delta 60 mm tål hög trafikbelastning trots låg höjd, vilket gör den lätt och är därmed ett smart val både ekonomiskt och miljömässigt.

Färg

  • Grå

Framtidens marksten

Benders sortiment av markstenar och plattor i två skikt har en vackrare, slitstarkare och jämnare yta som är mer vattenavvisande och mindre känslig för alg- och mosspåväxt. Möjligheten att få flera olika format och stenstorlekar på en och samma pall, gör det lätt att skapa unika och varierade ytor som ger liv och personlighet åt din trädgård.

Läs mer