Luxor

Spennende design med store muligheter

Benders Luxor signaliserer ett helt nytt spennende design og formspråk med store muligheter. Her kan du skape private hagemiljøer eller miljøer ved offentlige anlegg. Ved å vri normalsteinen eller toppsteinen kan hyller eller sittebenker monteres på murens sider.

Farge

  • Grå
  • Grafitt

Drenerende belegningsstein for klimaet

Pågående klimaendringer skaper utfordringer for et samfunn i utvikling. Ved å legge drenerende belegningssteiner minsker vi faren for oversvømmelser og forurensing av overflatevannet, samtidig som vi gjør miljøet en stor tjeneste.

Les mer