Ventilert Takfotslekt Carisma/Piano

Tetting og Lufting

Ventilert takfotslekt monteres på takfotslekten for å øke luftsirkulasjonen mellom takstein og undertak samtidig som den forhindrer fulger i å bygge reir. Fuglereir hindrer luftsirkulasjon og øker risikoen for at lekten råtner og at takpappen skades. Ventilert takfotslekt øker takfotens høyde med ca. 25 mm. For at nederste taksteinen skal få riktig vinkel bør det brukes samme lekt som øvrige lekter.

Farge

  • Svart

Betong eller tegl på taket?

Taket er husets femte fasade, og mange mener også den viktigste. Hva du velger har stor betydning både i forhold til utseendet på taket, helhetsinntrykket av huset, samt at taket skal oppfylle de tekniske kvalifikasjonene som er nødvendig. I det økende utvalget av takstein gjelder det for deg å velge rett, men hva passer hvor?

Les mer