Lobas Feieplatå FP8 S-403 T

Taksikkerhet

Tenk sikkerhet på tak! Feieplatået skal brukes som en arbeidsplattform for sikker bevegelse og arbeid ved feiing av pipen. Dersom skorsteinen er høyere enn 1,2 m over tak målt på skorsteinens korteste side, skal det være montert typegodkjent feieplatå. For ekstra økning av høyde på feieplatå kan toppplatå benyttes som øker høyden med ytterligere 23 cm.

Farge

  • Svart
  • Teglrød
  • Galvanisert

Betong eller tegl på taket?

Taket er husets femte fasade, og mange mener også den viktigste. Hva du velger har stor betydning både i forhold til utseendet på taket, helhetsinntrykket av huset, samt at taket skal oppfylle de tekniske kvalifikasjonene som er nødvendig. I det økende utvalget av takstein gjelder det for deg å velge rett, men hva passer hvor?

Les mer