Benders Tak- og markrengjøring 5 liter

Øvrig tilbehør

Benders Tak- og markrengjøring behandler takstein, belegningsstein, murer, markiser og terrasser gjennom å effektivt fjerne alger, mose, lav og mugg med hjelp av desinfisering. Mose er det vanskeligste belegget å bli kvitt. Den vokser sakte og går ned i betongsteinens små porer. Ved behandling med Benders Tak- og markrengjøring dør begroingen umiddelbart. Benders Tak- og markrengjøring hjelper deg å gjenskape takets- og belegningens opprinnelige stand som du en gang investerte i. Biologisk nerbrytbart, påvirker ingen bygningsmaterialer negativt.

Betong eller tegl på taket?

Taket er husets femte fasade, og mange mener også den viktigste. Hva du velger har stor betydning både i forhold til utseendet på taket, helhetsinntrykket av huset, samt at taket skal oppfylle de tekniske kvalifikasjonene som er nødvendig. I det økende utvalget av takstein gjelder det for deg å velge rett, men hva passer hvor?

Les mer