Valmklokke Carisma

Betongtilbehør

Valmklokke Carisma brukes på valmede Carisma-tak der det vannrette mønet møter begge valmbeina. Lengst ned ved valmbeinets fot brukes Mønebegynnelse/Møneslutt Carisma som valmbegynnelse som gir en både funksjonell og helhetlig løsning.

Farge

  • Granitt - Benderit
  • Teglrød - Benderit
  • Mellomgrå - Benderit
  • Skifer - Brilliant
  • Grafitt - Ubehandlet

Betong eller tegl på taket?

Taket er husets femte fasade, og mange mener også den viktigste. Hva du velger har stor betydning både i forhold til utseendet på taket, helhetsinntrykket av huset, samt at taket skal oppfylle de tekniske kvalifikasjonene som er nødvendig. I det økende utvalget av takstein gjelder det for deg å velge rett, men hva passer hvor?

Les mer