Sterke konstruksjoner med forskalingsblokk

Benders forskalingsblokk er en mur som er enkel å bygge, og som tåler store belastninger. Blokkene stables enkelt uten muring. Etterhvert som muren stables opp legges armering lag for lag både horisontalt og vertikalt. Deretter fylles blokkene med betong av god kvalitet. Dette innebærer at du får en veldig sterk og armert mur uten å måtte behøve noen forskalling. forskalingsblokkene egner seg f.eks. til å bygge basseng, støttemur, silo eller kan brukes til å bygge en verkstedbygning samt mye annet.

Blokken finnes i bredder på 150, 190 og 250mm, og de er alle 200 mm høye og 500 mm lange. Til 190 og 250 mm finnes det også avslutningsblokk, noe som innebærer at blokken er hel så du enkelt kan få fine hjørner eller en avslutning.

Format BxLxH Vekt/stk Betongforbruk/m2 10 mm horisontell armering/m2 12 mm vertikal armering/m2
150x200x500 19 kg 60 liter 5 lpm 5 lpm
190x200x500 21 kg 90 liter 10 lpm 10 lpm
250x200x500 23 kg 140 liter 10 lpm 10 lpm

Som horisontal armering brukes 10 mm jern. Disse legges i hvert lag, 1 stk. på 150mm i bredden og 2 stk. i de to bredere modellene. Støpingen gjøres enkelt med 400 mm av gangen (2 lag) som vibreres forsiktig. Fortsett med å stable 2 lag, fyll med bruk og vibrer sammen. Dette gjentas til du har ønsket høyde. Blokkene skal stables med halvforbandt. Hvis konstruksjonen skal tåle ekstra stor belastning kan man sette det første laget rett i sålen mens den enda er fersk. I dette tilfellet skyves jern ned i sålen og opp i blokken. Den kan også festes til armeringsjernet i sålen med jern. På 190 og 250 mm blokken skal man bruke doble vertikale jern.

Bender Forskalingsblokk

NB! Denne informasjonen er kun veiledende og ytterligere teknisk hensyn kan være nødvendig å ta m.h.t geologiske variasjoner i grunnforholdene. Benders informasjon er gratis og skal ikke oppfattes som en detaljert konstruksjonstegning, men er likevel til stor hjelp ved byggingen.