Så enkelt murer du ditt hus med Bender Lettklinkerblokk

Bender lettklinkerblokk består av lettklinkerkuler (brent utvidet leire), sand sement og vann. Blokken finnes i ulike bredder, avhengig av om du skal bygge en innvendig vegg eller en utvendig vegg. Vi har også flere forskjellige blokker til bruk ved høydeforskjeller i grunnen eller veggen. Det finns også lettklinkerbjelke i samtlige bredder til bruk over vinduer, dører og portåpninger.

Det finnes to ulike metoder å mure på. Den vanligste metoden er fullfuge muring. Her fylles både horisontale og loddrette fuger helt med mørtel og mures i halvforbandt. Den andre metoden kalles fugefri muring og for at denne metoden skal kunne brukes må bredden på blokken være minst 190 mm. Her legger man mørtel i to parallelle fuger som dekker 2/3 av den horisontale fugen. Blokken legges så mot hverandre i halvforbandt uten mørtel i loddrette fuger.

Fullfuge muring Fugefri muring

For at du skal få en så sterk konstruksjon som mulig, anbefaler vi at du bruker Bender fugearmering i stål. Armering i første og andre skift, deretter i hvert tredje skift. Avslutt alltid med armering mellom nest siste og siste skift. I bredder opp til 150 mm brukes ett armeringsjern og i bredder over 150 mm brukes to. For å forsterke hjørnene klipper man en av trådene og bøyer stålet rundt hjørnet. Ved skjøting må de overlappe hverandre minst 50cm.

Fugearmering i stål Fugearmering i stål

Bender Lettklinkerblokk og Bender Sokkelelement

Nedenfor følger en forklaring på hvordan du kan legge letteklinkerblokk sammen med våre sokkelelement (Se sortiment grunn og «Så enkelt bygger du din grunn»)

Steg 1) Start med å sette hjørneprofiler og vær nøye med å kontrollmåle konstruksjonens vinkel. Legg en grunnplate mellom første skift og grunnmuren. La den stikke ca. 1 cm på utsiden, og den markerer da hvor grunnen slutter og veggen starter.

Steg 2) Marker det første skiftets høyde(blokkens høyde +1 cm fug)ved hjørnet. Pass på at markeringen stemmer ved hjelp av vater og vinkel. Hvis du er nøye med merkingen går jobben lettere. Sett så opp en murersnor etter markeringen og mur det første skiftet. Følg snoren både vannrett og loddrett.

Steg 3) Sett et merke på resterende skift i hjørnet, og spenn opp snoren skift for skift under hele murejobben.

Steg 4) Ikke glem å sette av åpninger til dører og vinduer. Over åpningene plasseres en armert lettklinkerbjelke, som bør minst være 600mm lengre enn åpningens bredde. Bjelken skal plasseres symmetrisk over åpningen med minst 300 mm på hver side. Eventuelle passblokker plasseres under bjelken for å tilpasse høyden etter dine vinduer og dører.

Steg 5) Vil du pusse muren din med murpuss, så heng opp et pussenett ved hjelp av spiker. Dette fungerer som armering, og hindrer at fasaden kan få sprekker. Kontakt din byggvareforhandler for veiledning.

Steg 6) Sett opp pusselekter ca. 1 meter fra hverandre, og med samme tykkelse som pusselaget. Lekten bør være høvlet for at pussebrettet skal gli lett over når du pusser. Da skal det være klart til å blande pussmørtelen!

Steg 7) Vann veggen med f.eks. en vannslange og legg på pussen med et murebrett. Dra pussen utover med rettsiden, og når det begynner å tørke kan du fjerne lekten og pusse med pussebrett. Fyll igjen sporene med puss og jevn til også her. Hvis du ønsker en grovere overflate kan du bruke en svamp for å få opp strukturen.

Lykke til!

NB! Denne informasjonen er kun veiledende og ytterligere teknisk hensyn kan være nødvendig å ta m.h.t geologiske variasjoner i grunnforholdene. Benders informasjon er gratis og skal ikke oppfattes som en detaljert konstruksjonstegning, men er likevel til stor hjelp ved byggingen.