Infrastruktur vokser

Med et stort fokus på produktutvikling og mange oppkjøp skaper vi stadig et bredere sortiment her hos Benders, dette gjør at vi kan kalle oss en komplett leverandør i alt fra offentlige til private områder. Sammen med våre kunder og leverandører skal vi ligge ett skritt foran når det kommer til utvikling, også i fremtidens produkter.

Infrastruktur er det nye navnet på vårt hurtigvoksende sortiment av betongprodukter som:

Vei

Produkter som er skapt for å lede og styre trafikk i og inntil veibaner som f.eks Spikma Kantstein, Støttemurselementer, Vegrekkverk, Betonggriser og Skiltfundament. Benders har lang erfaring med disse produktene etter oppkjøpet av Spikma og Floda Cementgjuteri.

Jernbane

Produkter for å bygge sikre og funksjonelle jernbaner som for eksempel Kabelrenner, Platformselementer, Sviller og Kontaktledningsfundamenter. Benders sine store leveranser til jernbanetunellen gjennom Hallandsåsen viser god kunnskap innenfor dette segmentet.

Vann og Avløp

Produkter som kan sikre og styre vannets veier i ulike VA-områder som f.eks Pumpefundament, Avvanningsrenner, Brønner & Drenspunkter og Rør. Benders kommer til å fokusere på produkter innenfor dette området, da vi ser at det alltid er noe nytt og aktuelt.

El & tele

Produkter som passer til trygge installasjoner i el- og telemiljøer. Betongstolper, Skjøtebrønner, Stolpefundament og Belysningsfundament. Benders sin målsetning er å være en komplett leverandør, noe som gjør at vi kommer til å legge stort fokus på produkter til og med innenfor dette segmentet.

Prosjekt

Produkter som vi skaper sammen med våre kunder for de ulike miljøene som f.eks Støyskjermer, Gabioner, Vegg- & Tunnelelementer og Spesialprodukter. Benders skal være nysgjerrig medspiller og en engasjert samarbeidspartner, som gjerne løser problemer sammen med kunder og leverandører.