Bruk av markstein,heller og murer

Det er både vakkert og praktisk med stein i hagen. Markstein og heller i betong er dessuten lette å legge. Man finner de ulike produktene i forskjellige farger og størrelser, alt for å sette ditt personlige preg på hagen. Gjør et solid grunnarbeid før du legger steinen, og du vil få et meget bra sluttresultat.

Å velge blant det store utvalget av markstein og heller er noen ganger lett, men det kan også være vanskelig å bestemme seg. Farger, størrelser og form i ulike kombinasjoner samt pris kan gjøre det utfordrende å velge. Hos Benders anbefaler vi at du tenker på funksjon, eget ønske og at valget passer inn med husets fasade og nærmiljø.

Når du skal legge markstein og heller bør du starte med å beregne hvor stort område som skal steinlegges. En gangvei bør eksempelvis være så bred at to mennesker kan møtes, og en innkjøring så bred at en bil med åpne dører får plass.

Tenk på at grunnarbeidet er beleggets viktigste moment. Det kan være en tung jobb på egenhånd å grave ut masser å fylle tilbake stein/grus. En anleggsgartner kan hjelpe til med deler av jobben eller ta hele dersom du ønsker det. Anleggsgartneren kan f.eks. gjøre grunnarbeidet, og du kan velge å legge steinen selv.

Hvis du ønsker å gjøre hele jobben selv, beskriver vi trinn for trinn hvordan jobben utføres under.

Når din innkjøring/gangvei eller annet steinbelagt område er klart, pass på å fuge ordentlig. Fugesand hjelper til med å hindre ugress og øker beleggets holdbarhet.

Slik legger du markstein og heller i betong

1.Mål opp og marker området som skal legges. Spenn opp snorer i ytterkantene og langs beleggets slutthøyde. Tenk på at belegningssteinene / hellene skal ligge med fall på ca. 2 cm/meter på gangareal og ca 2,5 cm/meter for kjørearealer.

2. Grav ut ca. 25 cm for gangarealer eller uteplass, og ca. 35 cm for innkjørsel / kjøreareal.

3. Legg ut fiberduk i bunn. Den hindrer at underliggende materiale blandes med bærelaget.

4. Fyll opp med ett bærelag av 0-32 mm knust stein. Komprimer med vibrasjonsplate. Bærelagets overflate skal være jevnt og godt komprimert og ligge med samme helling som den ferdige overflaten. Avstanden opp til ferdig overflate skal nå være 3 cm for settelaget pluss beleggets tykkelse.

5. Legg ut et 3 cm jevnt lag av maskingrus 0/8 mm og kjør over overflaten en gang til med vibrasjonsplate. Legg ut lirer og juster til rett nivå og helling. Lirenes overside skal nå ligge i nivå med belegningssteinens/hellenes underside. Dra av overflødig materiale med en rettholt. Ta bort lirene og fyll sporene.

6. Legg ut belegningssteinen / hellene i forbandt eller annet mønster. Jobb videre ut ifra den ferdiglagte overflaten. For å få en stabil avslutning eller kant på overflaten, bruk Benders Kantsikring, en hel stein eller helle. På tungt belastede overflater brukes kantstein som du graver ned og setter i jordfuktig betong. Du kan med fordel også støtte kantsteinen med jordfuktig betong.

7. Fyll fugene med fugesand. Bender fugesand 0/2 mm eller lignende.

8. Kjør over med vibrasjonsplate. Pass på at det ligger et slør med sand på belegget slik at ikke steinen får skader.

9. Etterfyll alle fugene, og sop bort overskytende sand.

Heller, belegningsstein og murblokker er produkter hentet fra naturen. Variasjon i farge, overflatestruktur, samt naturlige kalk- og saltutslag fra en produksjon til en annen kan forekomme. Fineste sluttresultatet får man ved å plukke stein fra forskjellige paller, slik at en eventuell variasjon på steinene blir fordelt utover hele belegget og ikke på et lite område. Et tips er å plukke stein fra pallen i høyder, ikke lag for lag.

Tenk på!
Eventuelle variasjoner på produktmålene blir tatt opp i fugen. Fugebredden trenger i blant å tilpasses for å ta opp toleranser i produktmål som kan oppstå ved produksjon. Først og fremst gjelder dette der belegningsstein eller heller kombineres i mønster. Det minste målet tilpasses til det største og ikke omvendt. Utlegging av prøvefelt anbefales for å forsikre seg om at mønster og fugebredde kan tilpasses.

Murer

Du kan bygge din mur selv. Når det gjelder mur, har vi mange ulike typer, alt fra støttemurer til frittstående murer. Akkurat som marksteinslegging er grunnarbeidet helt avgjørende for sluttresultatet. Dette bestemmer om muren forblir stødig og rett i mange år. Bygger man støttemur er det dessuten viktig å tenke på massene man fyller bak muren.

På bildet under vises et tversnitt av typen Bender Megastone hentet fra vår monteringsanvisning. På murens produktside som du finner på hjemmesiden vår ligger komplett monteringsanvisning.

Les om vårt marksortiment å se utvalget på markstein, heller og murer.