Videi draudzīgie Ecoline dakstiņi

Gandrīz viss, ko cilvēce dara, rada iespaidu uz vidi. Negatīvo ietekmi var samazināt, mazāk izmantojot automašīnas un pārvietojoties videi draudzīgākā veidā. Vēl arī var izmantot viedās tehnoloģijas, kas palīdz samazināt izmešus, ko cilvēce joprojām rada. Betona industrija ir radījusi metodi slāpekļa oksīda gāzu (NOx) samazināšanai. Tās pašas par sevi ir kaitīgas, un ir zināms, ka tās vairo paskābināšanos. Bender izstrādājumiem, kas balstīti uz šo metodi, lieto terminu Ecoline.

Kas ir slāpekļa oksīda gāzes?

NOx veidojas gaisā slāpekļa un skābekļa reakcijas rezultātā. Reakcija notiek augstās temperatūrās. Viens no lielākajiem izmešu avotiem ir modernais iekšdedzes dzinējs. Tajā tiek izmantota augsta spiediena degvielas/gaisa maisījums un augstas temperatūras. Lai gan tas ir labāks no degvielas efektivitātes un oglekļa dioksīda viedokļa, tas rada kaitīgos slāpekļa oksīdus. Augstas tā koncentrācijas var izraisīt alerģijas, rīkles problēmas un pat globālākas problēmas, piemēram, mežu izzušanu un paskābināšanos. Slāpekļa oksīdi arī darbojas kā katalizators kaitīgā zemes līmeņa ozona veidošanā.

Kā Ecoline darbojas?

Mūsu Ecoline klāsta betona izstrādājumiem tiek pievienots titāna dioksīds (TiO2). Fotokatalīzes procesā, kas samazina kaitīgo slāpekļa dioksīdu saturu gaisā, tas reaģē ar saules gaismu un skābekli. Slāpekļa oksīdi tiek pārvērsti nekaitīgā nitrātā, kuru aizskalo lietus ūdens. Labākie rezultāti tiek sasniegti, kad spīd saule un ir augstāks slāpekļa dioksīda līmenis. Taču labus rezultātus var sasniegt arī, ja nav tiešu saules staru. Titāna dioksīds netiek patērēts, un efekts saglabājas visu izstrādājumu kalpošanas mūžu.

Pārāk labi, lai būtu patiesība?

Nē, nebūt ne! Pilna apjoma pārbaudes laboratorijās un Eiropas pilsētvidē rāda, ka titāna dioksīdam ir nekavējošs un nozīmīgs iespaids uz NOx samazināšanu. Ir zināms, ka šis iespaids ir vislielākais, kad izmešu ir visvairāk – lielākā daļa pārvietošanās ar transportlīdzekļiem notiek dienas laikā, kad fotokatalīzes efekts ir vislielākais.

Bender Ecoline dakstiņi

Mūsdienās transportlīdzekļiem ir katalītiskie pārveidotāji, kas samazina kaitīgos izmešus. Jau rīt jūsu jumts var kalpot par milzīgu katalītisko pārveidotāju, kas samazina ne tikai mašīnu, bet arī lidmašīnu un rūpniecības kaitīgo izmešu iespaidu. Viss, kas jādara, ir jāizvēlas Benders Ecoline jumtu segumi. Tas ir mazliet dārgāk kā standarta betona jumtu segumi, bet lētāk kā māla dakstiņi. Tomēr jūsu normāla izmēra privātmājas jumts var neitralizēt NOx izmešus no mašīnas, iespējams jūsu paša mašīnas, kas nobrauc apmēram 15 000 km gadā. Tas notiek visu jumta kalpošanas mūža ilgumu.

Bender Ecoline bruģakmens

Mūsu bruģakmens tiek ražots divās kārtās. Viena no tām ir apmēram 10 mm bieza, un sastāv no betona un titāna dioksīda. Gluži kā dakstiņi, bruģakmens kalpo kā milzu katalītiskais pārveidotājs. Pašreiz nepastāv prasības saistībā ar vidi uzlabojošu zemes klājumu izmantošanu mūsu pilsētās ar ļoti dzīvo satiksmi. Tomēr tas iespējams ir tikai laika jautājums, pirms tiek pieņemti šādi mēri. Uzliekot Bender Ecoline bruģakmeni jau šodien, jūs varat nekavējoties uzlabot mūsu vidi.

Lai iegūtu Bender Ecoline piedāvājumus un izstrādājumu informāciju, lasiet par mūsu jumta segumu klāstu.