Infrarakentamisen tuotevalikoima laajenee

Intensiivinen tuotekehitys ja useat hankinnat laajentavat jatkuvasti valikoimaamme. Nyt sen laajuus on sitä luokkaa, että Benders voidaan nähdä niin julkisten kuin yksityisten ympäristöjen täysin kokonaisvaltaisena tavarantoimittajana. Olemme myös aina askeleen edellä ja yhdessä asiakkaidemme ja tavarantoimittajiemme kanssa pyrimme johtamaan kehitystä myös tulevaisuuden tuotteiden luomiseksi.

Infrastruktuuri on uusi nimi seuraavien alojen betonituotteiden kasvavassa valikoimassamme:

Tie

Tuotteet, jotka on valmistettu johtamaan ja ohjaamaan liikennettä tieympäristöissä ja niiden lähellä, esim. naulattavat reunakivet, liikennetuotteet, L- ja T-tuet, esteet ja opastepylväät. Bendersillä on pitkä kokemus näissä tuotteissa Spikma- ja Floda Cementgjuteri -yritysten hankintojen myötä.

Rautatie

Tuotteet turvallisten ja toimivien rautatieympäristöjen rakentamiseksi, esim. kaapelikourut, laiturielementit, ratapölkyt ja ajojohdinpylväät. Bendersin suuret toimitukset Hallandsåsenin rautatietunneliin osoittavat vankkaa osaamista tällä segmentillä.

VV - Vesi ja viemäri

Tuotteet, jotka voivat turvata ja ohjata veden kulun erilaisissa VV-ympäristöissä, esim. pumpun perustukset, pintakuivatuskourut, kaivot ja jakajat sekä putket. Benders aikoo keskittyä tämän alueen tuotteisiin, koska alue on aina ajankohtainen ja kasvaa jatkuvasti.

Sähkö ja tele

Tuotteet, jotka sopivat turvallisiin asennuksiin sähkö- ja teleympäristöissä, esim. betonipylväät, kaapelikaivot, pylvään perustukset ja valaisinperustukset. Bendersin tavoite olla kokonaisvaltainen toimittaja tarkoittaa, että tulemme laittamaan suurta painoarvoa tämän segmentin tuotteisiin.

Projekti

Tuotteet, joita luomme yhdessä asiakkaidemme kanssa ainutlaatuisiin ympäristöihin, esim. meluesteet, kivikorit, seinä- ja tunnelielementit sekä erikoistuotteet. Benders aikoo toimia kaikupohjana ja olla omistautunut yhteistyökumppani, joka yhdessä asiakkaiden ja tavarantoimittajien kanssa ratkaisee mielellään ongelmia.