Alfa Miljö- och Avskiljaranläggningar

Avskiljare används om spillvattnet innehåller mer än obetydliga mängder av bensin, olja, fett eller slam som medför risk för avsättning.