Benders har förvärvat produktionsanläggning i Arboga

2017-09-07

Benders Sverige AB har förvärvat rörelsen i Arboga från Leca Sverige AB. I anläggningen produceras den s.k. Albabalken samt lättklinkerbalkar.

Arboga fabriken och dess personal har en lång erfarenhet av att tillverka dessa produkter. Ett långsiktigt avtal om leverans av Leca till fabriken från Leca Sverige AB har upprättats och försäljning av produkterna kommer ske via Benders egna försäljningskanaler samt Weber och Leca Sverige AB

Anders Erdmark, produktionschef för samtliga Benders Sverige AB:s fabriker, kommer att bli ansvarig även för produktionsanläggningen i Arboga.

All personal kommer att följa med till Benders Sverige AB och kontakter med fabriken fortlöper som tidigare.

För ytterligare information hänvisar vi till:
Ove Bender, VD, Benders Sverige AB, 010 888 0003
Mats Jakobsson, Vice VD, Benders Sverige AB, 010 888 0200
Bengt Johansson, Platschef , Leca Sverige AB, 013 242419