Fog och Fogsand

När man lägger marksten eller plattor är det lätt att glömma bort fogen och dess betydelse. Fogen mellan stenarna är inte bara viktig i estetiskt hänseende, utan har flera viktiga tekniska funktioner. Precis som val av sten och korrekt utfört underarbete spelar fogen stor roll för att det färdiga resultatet skall bli bra.

Fogsanden har som funktion att låsa markbeläggningen och reducera ogräs i fogarna, en välfylld fog är både snygg och praktiskt. När ni lagt er yta och fogat den kan ni med fördel låta överskottet av fogsanden ligga kvar på ytan under en tid så ser väder och vind till att den rinner ner i fogarna allt eftersom. När en yta, belagd med marksten eller plattor, utsätts för belastning sker kraftöverföringen mellan stenarna via fogen. Det är därför viktigt att fogen är väl fylld med fogsand så kraftöverföringen sker på rätt sätt. Är fogen inte tillräckligt fylld eller för smal finns risk att stenarna stöter mot varandra och kantskador kan då uppstå på stenarna. En allt för bred fog som inte är stabiliserad med ett välgjort underarbete samt kantsäkring kan medföra att kraftöverföringen sker på ett felaktigt sätt. Vi rekommenderar därför 3 mm fog för marksten och plattor. Som tidigare nämnts kan ni med fördel låta överskottet av fogsand ligga kvar på ytan efter första fogningen, fogarna kan också behöva återfyllas efter tid för att behålla sin viktiga funktion.

Benders har tre olika sorters fogsand och de finns i olika färger. Vår traditionella fogsand är i fraktionen 0-2 mm och rinner lätt ner i fogarna på ett effektivt sätt. Välj någon av de tre olika färgerna, sand, grå och svart för att sätta din personliga prägel på markstensytan. Benders Lithomex Easy är en flexifog vilket innebär att den har en härdare inblandad som aktiveras efter att fogarna fyllts, med hjälp av vatten (för mer info se separat monteringsanvisning). Då Lithomex easy hårdnar efter att härdaren aktiverats bidrar detta till att ytan låses än kraftigare och den hårdare fogen är också mer ogräshämmande. Lithomex Easy passar till fogar upp till 10 mm och finns i två olika färger, grå och grafit. För ytor med högre belastning rekommenderar vi vår hårdfog Lithomex Heavy som är en trekomponentsfog som till skillnad från Lithomex easy blandas till en blöt massa innan utläggning. För mer information om våra olika fogmaterial kontakta din Bendersrepresentant.

Bild: Vid läggning av marksten och plattor där olika byggmått kombineras kan fogens bredd behöva anpassas.