Världsunik solpanel från Benders

Vill ni att ert takbyte skall bli en framtida inkomstkälla eller en del av ett självförsörjande kretslopp med laddningsstation för er bil? Vi på Benders har kompletta lösningar för solcellssystem som passar till ert tak oavsett om det är integrerade- eller utanpåliggande paneler ni söker.

Det finns en rad olika varianter av solceller på marknaden och det som Benders valt att jobba med är tunnfilmssolceller och monokristallina solcellspaneler.

Tunnfilmen har fått sitt namn från det tunna film som absorberar ljuset. Filmen appliceras på ett bärande material till exempel glas, plast eller metall. Det finns olika typer av tunnfilm beroende på vilka ämnen som ingår, men gemensamt för tekniken är att den är tålig, klarar skuggning och molniga dagar bättre och påverkas inte lika negativt av värme som en traditionell kiselbaserad solcellspanel. Den är flexibel i sin utformning vilket möjliggör en snyggare design på solcellerna. Dessutom är tunnfilmen återvinningsbar.

Monokristallina solcellspaneler är baserade på kisel och har vanligtvis en matt svart nyans. Kiselbaserade paneler kan ses som lite av en motsats till tunnfilmen, men är mer effektiv och har kommit längre i sin utveckling då det är den äldsta och mest beprövade solcellstekniken.

Palema SunWave

Hittills har ofta det estetiska gjort att många avstått från att investera i solpaneler. Detta har Benders nu tänkt ändra på. Tillsammans med solenergiföretaget Midsummer har man utvecklat en världsunik lösning med en solpanel anpassad för den 2-kupiga takpannan Palema. Monteringen av den tunnfilmsbaserade solpanelen är enkel och kräver ingen åverkan på undertaket utan placeras ovanpå Palemapannorna på ett nytt eller redan existerande tak. En panel motsvarar fem pannor i bredd och panelerna seriekopplas enkelt med kablar som ingår tillsammans med växelriktare och övrig utrustning i paketlösningen från Benders. Ordermottagningen av solpanelerna sker omgående och under andra halvan av november månad kommer de första panelerna levereras ut till tak i Norden.

Produktblad Solcellspanel SunWave (PDF-dokument, 171 kB)

ShingEl & RooF

I samarbete med SolTech har vi integrerade solcellspaneler byggda på tunnfilmstekniken som varken gör avkall på funktion eller estetik och som passar ihop med våra Carisma takpannor. SolTech ShingEl är panelen som följer samma pannrader som vår Carisma takpanna och täcker fem pannor i bredd. Resultatet blir att solpanelerna från marknivå blir estetiskt tilltalande. SolTech RooF är en större variant som tar upp två Carisma pannrader i höjd och fem rader i bredd vilket gör SolTech RooF mer kostnadseffektiv.

Monteringsanvisning ShingEl (PDF-dokument, 1,7 MB)

Utanpåliggande solcellspaneler

Utanpåliggande solcellspaneler passar på alla typer av tak och monteras ovanpå takpannorna med hjälp av ett skenpaket och olika typer av fästen anpassade efter olika taktyper. Benders har speciellt framtagna fästen för att passa till våra spårade takpannor Palema, Carisma samt Exklusiv.

Pressrelease

Världsunik solpanel från Benders

För mer information se vårt sortiment solpaneler.