Sittbänk

Åtgång

4 st Labyrint Maxi skarp 350x210x140
1 st Block 1050x350x150 mm
1 st Betonglim PL800
4 st Fogsand 15 kg säck

Redskap

Vattenpass
Spade

Gör så här

Steg 1) Mät upp din yta, 1 050 mm x 350 mm där sittbänken skall stå. Gräv ur i vardera ände på din uppmätta yta där gavlarna (Labyrint Maxi skarp) ska placeras. Ytan för gavlarna, sittbänkens ben, skall vara 210 x 350 mm med ett djup av 100 mm. Från ytterkant till ytterkant på stenarna/gavlarna ska avtåndet vara 1 050 mm.

Steg 2) Fyll upp med sättsand, ex. fogsand, till ett ca 30 mm tjockt lager. Jämna och platta till ytan med spaden.

Steg 3) Lägg ut första skiktet med Labyrint Maxi skarp genom att placera en sten i den ena ytterkanten och en sten i den andra. Det första skiktet skall då hamna minst 50 mm under marken så att sittbänken står stadigt. Se till att stenarnas gavlar, eller sittbänkens ben, ligger vågrätt med hjälp av ett vattenpass.

Steg 4) Placera två stycken Labyrint Maxi skarp på varandra och limma mellan dem. Det är dessa som tillsammans bildar sittbänkens gavlar och ben.

Steg 5) Avsluta med att placera blocket på gavlarna. Blockets tyngd gör att den inte behöver limmas fast. Din sittbänk är nu färdig.

Sittbänken kan även kläs in med exempelvis brädor som skruvas fast i bänken med ett plattjärn som distans mellan blocket och brädorna.

Lycka till!

Ladda ner gör-det-själv-instruktion för sittbänk.

Benders gör-det-själv är endast exempel på projekt som man kan skapa med Benders produkter. Informationen skall ses som en vägledning under eget ansvar. Ur säkerhetssynpunkt tar Benders ej ansvar för det färdiga slutresultatet.