Referensobjekt Natursten

Med egen tillverkning, kunskap och resurser i företaget har vi på Benders möjligheten att vara flexibla och därmed specialanpassa och utveckla produkter efter projekt. Det gör oss till kompletta leverantörer av såväl betong- som granitprodukter.

På Benders har vi jobbat i många spännande projekt och levererat till många olika typer av kunder. Här hittar ni några av projekten där produkter i äkta Bohusgranit, ur Benders naturstenssortiment, har använts. Våra erfarna stenhuggare är vana vid att samarbeta med bland annat konstnärer och arkitekter för att hitta det exakt rätta uttrycket. Utmana oss gärna!

Norra länken, Stockholm

Norra länken i Stockholm sträcker sig från Tomteboda till Värtan med anslutning till Roslagsvägen vid Frescati och är norra Europas största vägtunnelprojekt. Norra länken blir totalt fem kilometer, varav fyra kilometer i tunnel och är en del av trafiksatsningen i Stockholm. Första etappen av Norra länken är sedan en tid tillbaka slutförd. Inför andra etappen fick Benders fortsatt förtroende som leverantör av stenprodukter tack vare våra säkra leveranser och konkurrenskraftiga priser. Leveranserna av Bender Bohus Blockstensmur Rustik är klara och monteringen har pågått en tid och fortlöper under 2014. Drygt 4 kilometer av Bender Bohus Blockstensmur Rustik har levererats till sista etappen av projektet, utöver de 1,3 kilometer som tidigare levererats.

Norra länken i Stockholm där Bender Bohus Blockstensmur Rustik monteras Bender Bohus Blockstensmur Rustik

Silence voice

Studenterna på Chalmers arkitektprogram har varje år ett projektarbete som innebär att skapa ett konstverk i olika material. I år var materialet äkta Bohusgranit och Benders blev tillfrågade att i samarbete med Chalmers-studenterna producera en skulptur vid anläggningen i Ävja stenbrott. Resultatet blev ”Silence voice”. Stenblocket i röd Bohusgranit sågades till med hjälp av en CNC styrd vajersåg enligt studenternas designritning. CNC styrd vajersåg innebär att sågen är datorstyrd. Efter ca 12 snitt och 20 kvadratmeter sågning var skulpturen klar och placerades, under två månaders tid, centralt i Göteborg, framför Röhsska museet. Projektet har varit mycket omskrivet och uppskattat, inte minst från Chalmers-studenterna som drivit projektet.

Benders är stolta över att kunna stödja studenters arbete och utveckling i industriell granitbearbetning. Projektet visar vilka stora möjligheter vår uråldriga granit har, samt kan åstadkomma och även Benders bredd och flexibilitet. ”Silence voice” kommer inom en snar framtid att finnas till beskådning vid Benders nya anläggning i Uddevalla. Dessutom kommer en bok, STONE Material & Detail, att ges ut av Chalmers-studenterna där projektet och arbetet redovisas.

”Silence voice” i röd Bohusgranit Konstverket sågas till i Ävja stenbrott ”Silence voice” på kvällen

Åvägen, Göteborg

Benders har levererat kryssmur i äkta Bohusgranit till Åvägen i Göteborg vid Svenska mässan. Muren har byggts upp för att säkra åkanten under hundratals år framöver. Som avslut på denna vackra mur har en krönsten i krysshamrat utseende använts för att skapa finess till den råa rustika ytan som kryssmuren har. Som pricken över i:et har man på krönstenen dymlat fast koniska stolpar med rundad topp. Dessa har försetts med öglor för en enkel fastsättning av kätting vilket skapar en praktisk avgränsning och ett snyggt utseende. Vi är stolta över att leverera och producera produkter som flera generationer framöver kommer att ha glädje av.

Benders har levererat kryssmur i äkta Bohusgranit till Åvägen i Göteborg Bender Bohus kryssmur