Infrastruktur växer

Intensiv produktutveckling och många förvärv, skapar en ständig breddning av våra sortiment – nu så omfattande att Benders kan ses som en komplett helhetsleverantör för såväl offentliga som privata miljöer. Vi skall även ligga steget före och, tillsammans med våra kunder och leverantörer, leda utvecklingen för att skapa också framtidens produkter.

Infrastruktur är det nya namnet på vårt växande sortiment av betongprodukter för:

Väg

Produkter skapade för att leda och styra trafik i och intill vägmiljöer, t.ex. Spikade kantsten, Trafikprodukter, L- & T-stöd, Barriärer och Skyltfundament. Benders har en lång erfarenhet av dessa produkter i och med förvärven av Spikma och Floda Cementgjuteri.

Järnväg

Produkter för att bygga säkra och funktionella järnvägsmiljöer, t.ex. Kabelrännor, Plattformselement, Slipers och Kontaktledningsfundament. Benders stora leveranser till järnvägstunneln genom Hallandsåsen visar på ett gediget kunnande inom detta segment.

VA - Vatten och Avlopp

Produkter som kan säkra och styra vattnets väg i olika VA-miljöer, t.ex. Pumpfundament, Ytavvattningsrännor, Brunnar & Avskiljare och Rör. Benders kommer att fokusera på produkter inom detta område, då vi ser att det alltid är aktuellt och ständigt växer.

El & tele

Produkter som passar för trygga installationer i el & telemiljöer, t.ex. Betongstolpar, Skarvbrunnar, Stolpfundament och Belysningsfundament. Benders målsättning att vara en komplett leverantör gör att vi även kommer att lägga stort fokus på produkter till detta segment.

Projekt

Produkter som vi skapar ihop med våra kunder för unika miljöer, t.ex. Bullerskärmar, Gabioner, Vägg- & Tunnelelement och Specialprodukter. Benders skall vara ett nyfiket bollplank och engagerad samarbetspartner, som gärna löser problem, tillsammans med kunder och
leverantörer.