Benders levererar betongelement till tunnel

21 november 2016

Benders Sverige AB har tillverkat och levererat barriärer till Veidekkes tunnelprojekt i Uddevalla.

Totalt så har vi under sommaren 2016 levererat 253 st barriärer som utgör påkörningsskydd i den nyrenoverande tunneln.