Benders levererar 4,8m höga T-stöd till järnvägsprojekt i Kågeröd

6 juli 2016

Under säsongen 2015 levererade Benders ca 140 lpm stödmurar i varierande höjder till trafikverkets projekt i Kågeröd. Där byggdes en ny gång och cykelväg under järnvägen. Stöden som Benders levererade tar upp höjdskillnader innan och efter tunneln.

Läs mer om Bender Stödmurar.